Oświadczam, że Regulamin został mi udostępniony nieodpłatnie przed zawarciem umowy, w sposób umożliwiający mi pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. Zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu oraz Cennikiem, które w pełni akceptuję. Jednocześnie wyrażam zgodę na zapisanie i przetwarzanie przez SerwisPrawa.pl mojego adresu e-mail, celem prawidłowego wykonania Usługi. Oświadczam także, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez SerwisPrawa.pl sp. z o. z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Powstańców Śląskich 7. Zostałem także pouczony o prawie do dostępu do moich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także o dobrowolnym podaniu danych.